lördag 3 september 2011

Trygghetstörst

När omvärld och förutsättningar ändras drastiskt tenderar vi människor att än hårdare gripa tag i traditioner och ritualer. Bäbin har hanterat den senaste veckans omvälvande omställningar genom att damma av sin gamla bricka. Sushimattan är dock ny.

Inga kommentarer: